Verzeker u als bestuurder tegen aansprakelijkheid

Vraag een offerte aan via een adviseur

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor VVE’s

Als bestuurder van een Vereniging van Eigenaren (VVE)  draagt u verantwoordelijkheid. Dat kan ingrijpende gevolgen hebben. Uw besluiten of die van uw medebestuurders kunnen verkeerd uitpakken. En u kunt daarvoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat schade verhaald kan worden op uw privévermogen. Met de Allianz Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt u zich tegen deze aansprakelijkheid, zodat uw privévermogen buiten schot blijft.

Veelgestelde vragen

 • Wij vergoeden schade die het gevolg is van interne of externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid gaat om de relatie tussen de bestuurder en de rechtspersoon zelf. Externe aansprakelijkheid gaat om schade aan derden. Bijvoorbeeld kosten die voor uw verdediging, bijvoorbeeld door een advocaat. Maar ook schade die uw onderneming of stichting of anderen hebben geleden. Bij deze schade gaat het niet om schade aan personen of zaken, maar om vermogensschade. Vermogensschade is alleen een financieel nadeel. Wij vergoeden deze schade tot het verzekerd bedrag.
   
 • U bent ook verzekerd voor het inlooprisico. Dat wil zeggen dat wij schade die is ontstaan door een fout in het verleden ook vergoeden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de claim pas is ingediend na de ingangsdatum van uw verzekering. En bovendien moet het gaan om een feit of voorval dat niet eerder bekend was bij de verzekerde.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Met de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

 • U of een andere verzekerde heeft de schade met opzet veroorzaakt.
   
 • De schade bestaat alleen uit opgelegde boetes of dwangsommen.
   
 • Er is sprake van een ongerechtvaardigde bevoordeling van de verzekerden of van anderen. Dat betekent dat u in uw werkzaamheden uzelf en bekenden niet mag voortrekken.
   
 • Het gaat om claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen).
 • De schade is ontstaan doordat er geen verzekeringen voor de onderneming zijn afgesloten, of omdat ze niet betaald zijn.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar denk als bestuurder goed na over wat de gevolgen kunnen zijn van de beslissingen die u neemt. En de gevolgen die dat kan hebben voor u als privépersoon en uw vermogen.

Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders. Niet alleen van bedrijven, maar bijvoorbeeld ook van een vereniging van eigenaren. Hiermee dekt u aansprakelijkheid af, zodat het privévermogen van u als bestuurder buiten schot blijft.

Wat kost de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgestemd op uw situatie. Daarbij houden we rekening met de omvang van het bedrijf waarvan u bestuurder bent. U kiest zelf een verzekerd bedrag. Dat bedrag is het maximale bedrag dat we betalen bij een claim. De premie voor de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor bijvoorbeeld een VVE start bij ongeveer € 400,-.

Premievoorbeelden

Bestuur van een VVE

Verzekerd bedrag € 500.000 Premie per jaar € 417

Bestuur van een VVE

Verzekerd bedrag € 1.000.000 Premie per jaar € 768

Verzekeringskaart

Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.