AOV van Allianz

✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Veel ondernemers denken dat de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering heel hoog zijn. Maar dit kan erg meevallen. De kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden bepaald door de keuzes die u maakt. Sommige ondernemers kunnen al een AOV afsluiten voor minder dan € 100,- per maand.

Kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De kosten van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering worden bepaald door een aantal zaken. Twee daarvan liggen vast: uw leeftijd en beroep. Daarnaast zijn er factoren waarmee u zelf invloed op de kosten kunt uitoefenen:

  • het deel van uw inkomen dat u verzekert (het verzekerd bedrag)
  • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid u een uitkering wilt krijgen
  • hoe wij uw arbeidsongeschiktheid beoordelen
  • wanneer uw uitkering moet beginnen (eigen risico)
  • tot wanneer de uitkering doorloopt
  • wel of geen stijgende uitkering
  • of u alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval verzekert

Voorbeelden van kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De absoluut AOV van Ron - reclametekenaar

Leeftijd 33 jaar Verzekerd bedrag € 38.000 Uitkeringsduur tot 60 jaar Eigenrisicotermijn 1 maand Premie per maand € 129

De Maatwerk AOV van Jordy - administratieconsulent

Leeftijd 29 jaar Verzekerd bedrag € 24.000 Uitkeringsduur tot 67 jaar Eigenrisicotermijn 1 maand Premie per maand € 57

De Essentie AOV van Hugo - sportleraar

Leeftijd 42 jaar Verzekerd bedrag € 45.000 Uitkeringsduur tot 60 jaar Eigenrisicotermijn 3 maanden Premie per maand € 289

Wat kost het voor u?

Bereken in een aantal stappen snel uw premie

Bereken uw premie

Uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Naast de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt u van tevoren misschien ook weten wat u krijgt uitgekeerd bij arbeidsongeschiktheid. U hoopt natuurlijk dat het nooit zo ver komt. Maar stel dat u arbeidsongeschikt raakt én u heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan heeft u recht op een uitkering. De hoogte van uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten en de afspraken die u met ons heeft gemaakt.

Hoe wordt de hoogte van mijn uitkering bij arbeidsongeschiktheid bepaald?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van het volgende:

  • De mate van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger dit percentage, hoe hoger de AOV-uitkering. Een arbeidsdeskundige bepaalt dit percentage.  Als u bij het afsluiten van de verzekering heeft gekozen voor een percentage van 45%, krijgt u een uitkering als de arbeidsdeskundige bepaalt dat u uw werkzaamheden voor minimaal 45% niet meer kunt uitvoeren.
  • Welk inkomen heeft u verzekerd? U mag maximaal 80% van uw inkomen verzekeren. Bij de berekening van de uitkering gaan we uit van het bedrag dat u heeft verzekerd.
  • Welke verzekering heeft u? Bij sommige verzekeringen maakt het voor de AOV-uitkering niet uit wat u nog zelf verdient en wordt de uitkering bepaald door het percentage arbeidsongeschiktheid en het inkomen dat u verzekerd heeft. Bij andere verzekeringen krijgt u alleen een uitkering voor het deel dat u minder bent gaan verdienen.

Meer weten? Lees dan uitgebreide informatie over de hoogte van uw uitkering bij arbeidsongeschiktheid (inclusief voorbeeldberekening).

Premie voor uw AOV berekenen

De bovenstaande tips hebben u hopelijk inzicht gegeven in de kosten van een AOV en de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u zelf de premie voor een AOV berekenen? Bereken dan direct uw premie of zoek een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt die ervoor zorgt dat u persoonlijk advies krijgt.

Lees hieronder over de keuzemogelijkheden die u heeft om uw premie te verlagen

1 Langere wachttermijn
Uw AOV- premie wordt een stuk lager als u voor een langere wachttermijn kiest. In de praktijk betekent dit dat u bij arbeidsongeschiktheid een langere tijd moet overbruggen voordat u uw eerste uitkering krijgt. Uiteraard moet u hierbij wel rekening houden met uw financiële reserves. Lees hier meer over de wachttermijn.

2 Kies voor een lager verzekerd bedrag
Als u een AOV-sluit, kiest u een verzekerd bedrag: het bedrag dat u krijgt uitgekeerd als u arbeidsongeschikt raakt. Veel ondernemers kiezen het maximum dat ze kunnen verzekeren. Maar u kunt ook voor een lager bedrag kiezen. Dan betaalt u minder premie. Uiteraard krijgt u dan ook minder uitkering als u arbeidsongeschikt raakt.

3 Lagere uitkeringsdrempel
De uitkeringsdrempel is een percentage dat u minstens arbeidsongeschikt moet zijn om een uitkering te krijgen. Hierbij geldt: hoe hoger het percentage, hoe goedkoper de premie. Dat betekent wel dat de kans groter wordt dat u niet genoeg arbeidsongeschikt bent om een AOV-uitkering te krijgen.

4 Kortere uitkeringslooptijd
Bij het afsluiten van een AOV kiest u een uitkeringslooptijd. Dit is het aantal jaar dat u een AOV-uitkering krijgt. Daarna moet u zelf voor een inkomen zorgen. Met een kortere uitkeringslooptijd is uw premie lager. Maar dan moet u wel eerder voor uw eigen inkomen zorgen.

5 Laat uw AOV niet doorlopen totdat u AOW krijgt
Een AOV loopt vaak door totdat u met pensioen gaat. Maar dat hoeft niet. U kunt de uitkering ook eerder stoppen. Het is dan wel belangrijk dat u genoeg reserves heeft om de resterende periode te overbruggen.

Hebben de bovenstaande tips u voldoende informatie gegeven over hoe u kunt besparen op een AOV? Dan kunt u hier de zelf de premie van uw AOV berekenen.

Heeft u een AOV?

Heeft u een AOV nodig als zzp’er? In onderstaande video geven verschillende zzp’ers hierover hun mening.