AOV van Allianz

✓ Kies zelf wat u verzekert
✓ Dagelijks opzegbaar
✓ Betaalbare premie

Arbeidsongeschikt raken

U hoopt natuurlijk dat het u nooit overkomt: arbeidsongeschikt raken. Toch kan het altijd gebeuren dat u door ziekte of een ongeval niet kunt werken. En dat betekent voor u als ondernemer: geen inkomen. Daarom is het belangrijk de juiste maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wij helpen u ook graag om te voorkomen dat u uitvalt. Wat kunt u van ons verwachten als u toch arbeidsongeschikt wordt?

U bent arbeidsongeschikt, wat gebeurt er dan?

Als u arbeidsongeschikt wordt, meldt u dit aan ons. Wij bellen u dan binnen 5 werkdagen. Wij bespreken de klachten en beperkingen met u en wat dit betekent voor uw werk. Indien nodig bespreken we dit in een team met een arbeidsdeskundige en een  medisch adviseur en spreken we samen met u de vervolgstappen af.

Voorkomen van arbeidsongeschiktheid

Loopt u het risico arbeidsongeschikt te worden? En wilt u hulp hebben om aan het werk te blijven? Schakel dan op tijd deskundigen in. Voorkomen is beter dan genezen! Onze medewerkers staan voor u klaar. Samen met u kijken zij wat er nodig is om u te laten doen waar u goed in bent: ondernemen. We willen graag nog meer verzekerden helpen voordat ze arbeidsongeschikt zijn.

Hulp nodig?

Loopt u het risico arbeidsongeschikt te worden? En wilt u hulp hebben om aan het werk te blijven? Schakel dan op tijd deskundigen in. Voorkomen is beter dan genezen! Heeft u psychische klachten? Neem dan contact op met MentaVitalis voor ondersteuning. Daarnaast staan onze medewerkers voor u klaar. Samen met u kijken zij wat er nodig is om u te laten doen waar u goed in bent: ondernemen.

Kosten om aan het werk te blijven

Als er kosten gemaakt moeten worden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, dan kijken we samen met u naar het nut van de behandelingen en de kosten. Wanneer het risico op arbeidsongeschiktheid wordt verminderd betalen wij een gedeelte of alle kosten. Medische kosten en kosten die een andere verzekering betaalt, betalen we niet.

Uw uitkering

Meestal activeren we direct de uitkering. Na uw eigenrisicoperiode keren we die uit. Een uitzonderingsgeval zou kunnen zijn dat u zich eerder met dezelfde klachten heeft gemeld bij ons en een gespecialiseerd arts uw ziektebeeld niet objectief heeft kunnen vaststellen.

Als u geen recht heeft op een uitkering, dan betalen we die ook niet. Wel kijken wij samen met u naar alle mogelijke oplossingen.

Begeleiding

Na overleg met het team ondersteunen we u als dat nodig is. Deze begeleiding kan bestaan uit de begeleiding door een arbeidsdeskundige, een coach of psycholoog, of een bedrijfskundige. Soms vraagt onze medisch adviseur direct medische informatie op bij uw behandelend arts of specialist.

Daarnaast blijft de claimbehandelaar periodiek contact houden met u en is die uw aanspreekpunt voor al uw vragen.

De medisch adviseur

De medisch adviseur beoordeelt wat u nog wel kunt doen, en welke beperkingen u heeft.  Hij baseert zich op bijvoorbeeld informatie van artsen die u behandelen. Hij krijgt die informatie alleen als u hier toestemming voor geeft. Het kan ook voorkomen dat hij een andere arts vraagt om u te onderzoeken. Hij adviseert ons.

Ons team

De kracht van ons team schuilt in de persoonlijke en betrokken behandeling. U bent geen dossier, u bent een mens. We geven u ruimte waar dat nodig is. Soms dagen we u uit om stappen te zetten. Ook als u dat zelf nog spannend vindt. We hebben oog voor u en uw omgeving. Want ook uw omgeving heeft het moeilijk als u door ziekte niet kunt werken.

Wij werken binnen Allianz met kleine teams waardoor de lijnen heel kort zijn.

U krijgt van ons een telefoonnummer zodat u direct uw eigen claimbehandelaar aan de telefoon heeft.

De AOV’s van Allianz

Doe de AOV-check

Wat gebeurt er als u ziek wordt en een langere periode niet kunt werken? Heeft u genoeg geld om deze periode te overbruggen? Bekijk in een aantal stappen of u voldoende heeft geregeld.

Arbeidsongeschiktheid en ondernemers

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ondernemers minder vaak ziek thuis zitten dan mensen die in loondienst werken. Misschien heeft u zelf ook wel eens doorgewerkt terwijl u grieperig was. Maar soms gaat werken echt niet meer, bijvoorbeeld als u een gebroken been heeft. Wie in loondienst werkt, krijgt zijn loon dan doorbetaald. Maar voor ondernemers heeft de overheid niets geregeld. U moet uw verlies aan inkomen dan zelf opvangen. U kunt hiervoor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Waarom een AOV?

U kunt zelf een bedrag sparen voor als u arbeidsongeschikt raakt. Maar zo’n potje moet wel behoorlijk groot zijn. U moet niet alleen uw vaste lasten kunnen blijven betalen. Er kan ook sprake zijn van extra kosten, bijvoorbeeld voor revalidatie. Wilt u meer financiële zekerheid? Dan kunt u beter kiezen voor een AOV.

Soorten AOV’s

Er bestaan verschillende soorten AOV’s. Welke AOV bij u past, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld van de kans dat u met uw beroep arbeidsongeschikt wordt. En hoe lang u een uitkering wilt ontvangen. Daarnaast bestaat er tegenwoordig een alternatief voor een AOV: het broodfonds. U zet dan met een groepje ondernemers geld opzij voor als iemand arbeidsongeschikt raakt.

Kosten van een AOV

Een AOV hoeft niet duur te zijn, zoals sommige ondernemers denken. U heeft voor een deel zelf in de hand hoeveel u betaalt. De hoogte van de premie is namelijk onder meer afhankelijk van een aantal keuzes die u maakt. Zoals uw eigen risico en de looptijd van uw uitkering.

Arbeidsongeschikt raken. Een praktijkvoorbeeld.

Ondernemer Rudi Theunissen vertelt over zijn ervaringen.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

Zodra we het meldingsformulier arbeidsongeschiktheid  hebben ontvangen, nemen we telefonisch contact met u op. We bespreken uw situatie en kunnen meestal tijdens dit gesprek al aangeven per wanneer u recht heeft op een uitkering. Uitkeringen verstrekken we aan het einde van de maand, rond de 25e.

De ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid is de dag waarop u uw huisarts heeft bezocht of een andere geneeskundige heeft geraadpleegd U heeft daarnaast een eigen risicoperiode. Na het einde van deze periode heeft u recht op een uitkering. Deze ontvangt u vervolgens rond de 25e van de maand. Heeft u bijvoorbeeld uw werkzaamheden gestaakt en uw huisarts bezocht op 15 januari en een eigen risicoperiode van 30 dagen? Dan heeft u recht op een uitkering vanaf 15 februari. U ontvangt deze rond 25 februari.

 e premie voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is over het algemeen aftrekbaar. Tenzij uw polis op naam staat van een B.V., zijn we verplicht om op de bruto uitkering loonheffing en de inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet in te houden. U ontvangt hierover maandelijks een bruto-netto specificatie. Aan het eind van het jaar ontvangt u van ons een jaaropgave.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Bij beroepsarbeidsongeschiktheid kijkt Allianz of u het eigen beroep nog kunt uitoefenen. Het kan zijn dat daarvoor een andere werksituatie nodig is. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. U blijft wel in het eigen beroep werken. Bij beroepsarbeidsongeschiktheid worden soms ook taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf meegenomen, waardoor u toch nog kunt werken.

Passende arbeidBij passende arbeid kijkt Allianz of u nog werk kunt doen dat bij u past, gezien uw opleiding en werkervaring. Het maakt daarbij niet uit of u het passende werk daadwerkelijk gaat uitvoeren, maar alleen of u het werk zou kunnen doen.

Het is belangrijk om wijzigingen met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid altijd direct door te geven aan Allianz. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een verandering in uw gezondheidssituatie, het hervatten van werkzaamheden of wanneer u uw bedrijf beëindigd. Zo worden misverstanden voorkomen.

Als u uw bedrijf wilt beëindigen, kan dit verschillende gevolgen hebben. Zowel voor uw polis, als voor uw uitkering als u arbeidsongeschikt bent. Neemt u dan ook vooral contact met ons op, als u een bedrijfsbeëindiging overweegt.

Sluiten

AOV check

Veel mensen denken dat ze hun inkomen na arbeidsongeschiktheid goed geregeld hebben. Aan de hand van een paar vragen krijgt u inzicht in uw eigen situatie.